Direct door naar content

Afspraken over duurzame inzet huurwoningen met een woningaanpassing

Mensen die een huurwoning met een aanpassing nodig hebben, komen sneller in aanmerking voor een aangepaste huurwoning. Voortaan bespreekt de gemeente met ProWonen of er een geschikte woning is voor een inwoner met een verhuisindicatie vanuit de Wmo. Dit is een van de afspraken die de gemeente Berkelland en ProWonen met elkaar hebben gemaakt in het kader van duurzame inzet van woningaanpassingen.

Directeur-bestuurde ProWonen, Hanke Struik: “Samen zorgen we ervoor dat we sneller de juiste kandidaat vinden voor een aangepaste huurwoning. Dat is niet alleen goed nieuws voor de huurder.” Wethouder Betsy Wormgoor: “We voorkomen zo ook dat een dure woningaanpassing die nog prima werkt, uit een woning wordt gehaald omdat de nieuwe huurder deze niet nodig heeft.”


Inwoner eerst zelf aan zet

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig moet kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. Daar zijn inwoners in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Van inwoners wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij nadenken over de toekomst en wat zij kunnen doen om ook dan prettig en comfortabel te wonen. Is er sprake van een handicap of ziekte, dan kan de gemeente in bepaalde gevallen ondersteunen. Deze ondersteuning richt zich in eerste instantie op de verhuizing naar een geschikte woning. Kan dit niet of is dit duurder, dan wordt gekeken of een woningaanpassing helpt. 


Duurzame inzet om uitgaven te voorkomen

Woningaanpassingen zijn kostbaar en deze willen we zo duurzaam mogelijk inzetten. Wanneer een bewoner van een huis met aanpassingen verhuist of overlijdt, wordt een huurwoning weer gewoon aangeboden. Wordt de woning geaccepteerd door een huurder die de aanpassingen niet nodig heeft, dan worden deze verwijderd. De gemeente en ProWonen hebben nu afspraken gemaakt om een beschikbare en aangepaste huurwoning eerst aan te bieden aan een inwoner met een verhuisindicatie vanuit de Wmo. Zo voorkomen we verwijdering en vernietiging van niet-afgeschreven woningaanpassingen. En dat is niet alleen goed voor huurders die dringend een woning met aanpassingen nodig hebben, er worden ook geen middelen en geld verspild.

Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Heb je vragen?