Direct door naar content

Privacyverklaring

Thuisloket, gevestigd aan p/a IJsselkade 17
7001 AN Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
thuisloket.nl
p/a IJsselkade 17
7001 AN Doetinchem
+31 545 250 545
Mevrouw A. Wolf is de Functionaris Gegevensbescherming van Thuisloket, zij is te bereiken via info@livelife.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Thuisloket verwerkt uw persoonsgegevens voor het maken van een afspraak en een bezoek aan huis.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Straatnaam en huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Thuisloket verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Thuisloket verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw aanvraag voor een woongelukgesprek

Gebruikt systeem
Thuisloket gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
De website van thuisloket is een maatwerk webapplicatie gebouwd binnen het .net framework van microsoft. De applicatie is operationeel binnen de Cloud omgeving Azure en maakt voor bevestiging van aanmeldingen gebruik van het Microsoft SendGrid.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Thuisloket bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Thuisloket deelt uw persoonsgegevens met betrokken gemeenten ten behoeve van het afhandelen van uw aanvraag voor een woongelukgesprek.  Thuisloket deelt uw persoonsgegevens alleen met uw nadrukkelijke toestemming.